La nostra missió

La Fundació Persona, Societat i Cultura és una organització sense afany de lucre la missió de la qual és el desenvolupament d'actuacions dirigides a la promoció de la salut, la qualitat de vida i el benestar social i psicosocial de les persones al llarg de les diverses etapes del cicle vital, i a impulsar la música i altres formes d'expressió cultural com a vehicle de desenvolupament i integració social.