Els nostres valors

Els nostres valors reflecteixen la forma en què volem viure la quotidianitat del dia a dia mentre perseguim els nostres objectius. La nostra filosofia de treball es basa en els següents valors:

  • Empatia, per connectar amb els més febles i necessitats, ajudar-los a gestionar els moments amargs de les seves vides i a recuperar l'equilibri i benestar.
  • Respecte, cap a les persones i la seva dimensió més vulnerable, perquè elles són el nostre motor i la nostra raó d'existir.
  • Transparència, fonamentada en l'honestedat, la competència i la confiabilitat.
  • Coratge, per actuar en un món complex i per afrontar cada dia nous reptes i desenvolupar accions eficaces que impactin en les persones a mitjà i llarg termini.
  • Cooperació i generositat, perquè sumant esforços, per avançar pels camins sinuosos de la vida, arribarem més lluny.